دبير كميسيون واگذاري و نظارت بر نمايندگي هاي فروش بليت قطار راه آهن جمهوري اسلامي ايران با اشاره به آغاز پیش فروش بلیت قطار از روز دوشنبه 21 مرداد، گفت: پیش فروش بلیت قطار حدفاصل 11 شهریور تا 10 مهرماه از ساعت 8 صبح دوشنبه آغاز می شود.

علی کاظمی منش در خصوص آغاز پیش فروش بلیت های قطار برای دور دوم سفرهای تابستانی، اظهار داشت: پیش فروش بلیت قطار حدفاصل 11 شهریور تا 10 مهرماه از تاریخ دوشنبه 21 مردادماه ساعت 8 صبح آغاز می شود.وی با بیان اینکه پیش فروش بلیت قطارهای بین المللی هم از روز سه شنبه 22 مردادماه و از ساعت 10 صبح آغاز خواهد شد، افزود: پپیش فروش بلیت قطارهای 10 شرکت حمل و نقل مسافری ریلی در سامانه جامع برنامه ریزی و نظارت بر فروش بلیت قطار راه آهن انجام می شود.

دبير كميسيون واگذاري و نظارت بر نمايندگي هاي فروش بليت قطار راه آهن جمهوري اسلامي ايران تصریح کرد: مسافران برای اطلاع از ظرفیت بلیت ها در روزهای مختلف و یا اطلاعات دیگر می توانند با سامانه اطلاع رسانی 5149 تماس بگیرند.گفتنی است؛ پیش فروش بلیت قطارهاری رجاء از سامانه این شرکت انجام می شود همچنین متقاضیان می توانند با مراجعه حضوری به آژانس های مسافرتی و یا پایگاه اینترنتی WWW.RAJA.IR برای تهیه بلیت دیگر شرکت های مسافری اقدام کنند.