برای نخستین بار گرانترین خودروی وارداتی به کشور طی تیرماه یکی از محصولات کشور ژاپن است با قیمتی معادل 160 هزار دلار. افزایش قیمت دلار و بالا گرفتن موج مخالفت با واردات خودروهای لوکس که البته به ممنوعیت وارداتی برخی از این خودروها به کشور منتهی شده باعث آب رفتن فهرست خودروهای 100 هزار دلاری طی ماه های اخیر شده است. طی تیرماه براساس تازه ترین گزارش گمرک ایران تنها 3 دستگاه خودروی بالای 100 هزار دلار و 4 دستگاه خودروی 90 هزار دلاری به کشور وارد شده است.
نکته جالب دیگر در فهرست خودروهای لوکس وارداتی تیرماه صدرنشینی یک خودروی ژاپنی است. پیش از این حداقل در چند ساله اخیر واردات هیچ خودروی ژاپنی با قیمت بالای 100 هزار دلار در گمرک کشور به ثبت نرسیده بود. برای نخستین بار یک دستگاه تویوتای 160 هزار دلاری از مدل " کوپه 86 " در صدر فهرست گرانترین خودروهای وارداتی تیرماه قرار گرفته است.قابل ذکر است که وارد کننده این خودرو خواسته یا ناخواسته از خردادماه تبلیغات واردات این خوروی لوکس را در فضای رسانه های دیجیتال خودرویی آغاز کرده بود. خبر ثبت سفارش تویوتا کوپه 86 در خردادماه در سایت های خودرویی منعکس شده بود یعنی قبل از ورود خودرو به کشور خودرو بازها منتظر قدوم این نو رسیده بودند.در ادامه فهرست گرانترین خودروهای وارداتی تیرماه 6 دستگاه بی ام و مدل 2013 قرار گرفته اند که از 156 تا 94 هزار دلار در گمرک کشور قیمت گذاری شده اند.البته قابل تامل آنکه درهفته های گذشته خبر واردات یک دستگاه شورلت کامارو مستقیم از آمریکا به ایران منتشر شد که عکس این خودرو در فرودگاه امام هم منتشر شد ولی هیچ نامی از این خودرو در آمارهای گمرک کشور به ثبت نرسیده است. دلیل این امر یا عدم ترخیص این خود رو است و یا اگر هم از گمرک فرودگاه عبور کرده با نمره موقت بوده است. به هرشکل واردات مستقیم خودرو از آمریکا هنوز به شکل رسمی به تائید گمرک نرسیده است.


فهرست گرانترین خودروهای تیرماه 1392
براساس آمارهای گمرک ایران طی تیرماه تعداد خودروهای وارداتی به کشور معادل 4146 دستگاه با ارزی معادل 78.1 میلیون دلار بوده است و متوسط قیمت خودروهای وارداتی در تیرماه به 18.9 هزار دلار رسیده است. میزان واردات خودرو در تیرماه امسال در مقایسه با خردادماه از نظر تعداد 15.4 درصد از نظر ارزش 17.6 و از نظر متوسط قیمت هر دستگاه معادل 2.5 درصد افت پیدا کرده و در مقایسه با تیرماه سال 91 از نظر تعداد 8 درصد افزایش پیدا کرده ولی از نظر ارزش و متوسط قیمت به ترتیب 10 و 17 درصد کاهش پیدا کرده است. این روند نشان می دهد افزایش نرخ ارز در بازار خودرو، وارد کنندگان به به سمت واردات خودروهای ارزان تر سوق داده است و البته این واردات خودروی ارزان با افت واردات همراه نشده بلکه طی 4 ماهه نخست سال جاری در مقایسه با دوره مشابه در سال 91 شاهد رشد 4 درصدی واردات خودرو هستیم.