پس از مصوبه هیات دولت برای اختصاص مجوز ورود خودرو به ورزشکاران، وزارت ورزش و جوانان با اعمال محدودیت این پاداش را در اختیار ورزشکاران قرار خواهد داد.

در حالی که صدور مجوز ورود خودرو از سوی هیات دولت به فوتبالیست ها و والیبالیستها با انتقاداتی همراه بود، شورای مدیران وزارت ورزش و جوانان پس از بررسی جوانب مختلف، تصمیم گرفت که با اعمال محدودیت، این پاداش در اختیار ورزشکاران قرار بگیرد. بر این اساس قرار شده آیین نامه ای نوشته شود تا طبق آن خودروهایی وارد کشور شوند که پس از فروش، ورزشکاران تا سقف 50 میلیون تومان سود کنند. نوع خودروها نیز توسط وزارت صنایع و معادن به وزارت ورزش اعلام خواهد شد.

به غیر از فوتبالیست ها و والیبالیستها تاکنون حدود 38 درخواست از سوی ورزشکاران برای وارد کردن خودروهای خارجی به وزارت ورزش ارجاع داده شده که همه این درخواست ها از سوی نهاد ریاست جمهوری به تایید رسیده است.