اختلاف نرخ خرید و فروش سکه در بازار به بالاترین حد خود رسیده است و سکه فروشان به راحتی این تفاوت قیمت را بر روی تابلوهای خود اعلام می کنند و در هر خرید و فروش سود بالایی را کسب می کنند.

طی یکی دو سال اخیر اتفاقات بسیاری در بازار سکه، طلا و ارز رخ داده است و با بالا رفتن قیمت ها، اختلاف نرخ خرید و فروش سکه در بازار به شدت افزایش یافته است و در برخی از موارد تا حد30 هزار تومان هم رسیده است.این در حالی است که تا همین دوسال پیش نهایت اختلاف قیمتی که بین نرخ خرید و فروش سکه اعلام می شد، 5 هزار تومان بود که آن هم به صورت غیرمحسوس توسط سکه فروشان و صرافی هایی که اقدام به خرید وفروش سکه می کردند، اعمال می شد.در اصل تا حدود دو سال پیش نرخ خرید و فروشی که بر روی تابلوی سکه فروشان و صرافان حک می شد، تنها اختلاف قیمت 1000 تا 2000 تومانی را نشان می داد و برخی از آنها به بهانه قدیمی بودن سال پایه سکه، آنها را با قمتهای کمتری از افرادی که قصد فروش آنها را داشتند، خریداری می کردند.

این در حالی است که این روزها سکه فروشان به راحتی قیمت خرید و فروش سکه را با اختلاف 20 و 30 هزار تومانی بر روی تاباوهای خود درج می کنند و در برخی از این موارد اختلاف قیمت به 40 هزار تومان هم می رسد و از هر خرید و فروش سکه، مبالغ بالایی سود را نصیب خود می کنند.اختلاف شدید قیمت خرید و فروش سکه در بازار به ایجاد حباب در قیمت سکه ها دامن می زند و نظارتی نیز از سوی نهادهای ناظر بر عملکرد آنها در این تفاوت قیمت وجود ندارد.روز گذشته سکه فروشان نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار یک میلیون و 75 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 45هزار تومان، نیم سکه 585 هزار تومان، ربع سکه 385 هزار تومان و گرمی 245 هزار تومان اعلام شد.همچنین نرخ خرید هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز در بازار یک میلیون و 59 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 25هزار تومان، نیم سکه 560 هزار تومان، ربع سکه 355 هزار تومان و گرمی 215 هزار تومان بود.