عضو هیات مدیره انجمن صنعت تایر ایران خواستار تشدید نظارت ها و تجمیع واردات تایر در یک گمرک خاص برای جلوگیری از واردات تایرهای تاریخ مصرف گذشته و بی کیفیت شد.

مسعود بهرامی  نوید اظهار کرد:  واردات تایر مشمول استاندارد اجباری است با این حال بعضا نمونه ای که واردکنندگان مجوز واردات آن را از استاندارد می گیرند با آن چه وارد می کنند متفاوت است.وی با بیان این که تایر با امنیت جانی شهروندان سر و کار داشته و باید کنترل  بر واردات این محصولات تشدید شود، خاطرنشان کرد: باید تنها یک گمرک به واردات تایر اختصاص یابد تا نظارت ها در این زمینه متمرکز شود.عضو هیات مدیره انجمن صنعت تایر ایران ادامه داد: در حال حاضر از گمرکات مختلف امکان واردات تایر وجود دارد این در حالی است که برخی گمرک ها از تجهیزات لازم برای تست و انجام تمام آزمایش های مربوطه بر روی تایرهای وارداتی، برخوردار نیستند.

وی افزود: بنابراین در صورت اختصاص یک گمرک خاص به واردات تایر، شرکت های بازرسی معتبر از جمله شرکت مهندسی تحقیقات صنعت تایر کشور می توانند در این گمرک مستقر شده و با استفاده از دانش فنی و آزمایشگاه مجهز خود از واردات تایرهای بی کیفیت جلوگیری کنند.بهرامی نوید با بیان این که هم اکنون شاهد واردات تایرهایی با کیفیت پایین و بعضا تاریخ مصرف گذشته هستیم، تصریح کرد:  در مواردی ظاهر این تایرها بسیار مناسب است اما در آزمایشگاه و در زیر تست از استاندارد لازم برخودار نیستند.وی خاطرنشان کرد: یک تایر باید در آزمایشگاه و در زیر بار لازم قرار گیرد تا میزان تحمل فشار آن مشخص شود. در این زمینه پنج فاز در آزمایشگاه طی می شود که بعضا برخی از تایرهای وارداتی در فاز سوم آزمایش از بین می روند.