عضو اتحادیه نان سنگک گفت: برای جلوگیری از قاچاق آرد و فروش گندم به اعراب و مرغداری ها، قیمت هر کیلوگرم آرد تا کمتر از یک ماه دیگر به ۹۰۰ تومان می رسد. حسن پابرجا اظهار کرد: در حال حاضر، با سوبسید و یارانه دولت، آرد کیلویی 600 تومان فروخته می شود؛ اما در جلساتی که در وزارت صنعت برگزار شده، تصمیم گیری شده تا کمتر از یک ماه دیگر، قیمت هر کیلوگرم آرد به 900 تومان برسد. وی افزود: در حال حاضر گندم به کشورهای عربی و مرغداری ها فروخته می شود و این باعث شده تا نانوایی ها نتوانند از گندم تولید داخل استفاده کنند.

آغاز بررسی افزایش قیمت نان
در همین حال، یک مقام مسوول در وزارت صنعت از برگزاری جلسه ای برای افزایش قیمت نان متناسب با قیمت گندم خبر داد. وی گفت: صبح دیروز (دوشنبه) جلسه ای در وزارت صنعت و با حضور معاون بازرگانی داخلی، رییس سازمان حمایت، قائم مقام وزیر صنعت و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص افزایش قیمت نان برگزار شد. این مقام مسوول گفت: برای جلوگیری از قاچاق گندم و آرد و برای آنکه قیمت نان متناسب با این دو محصول باشد، وزارت صنعت تصمیم به افزایش قیمت نان گرفته است، وی اظهار کرد: آنچه در جلسه امروز گذشت، مبنی بر افزایش 70 درصدی قیمت نان بود.