گروه مسکن- مهدیس فرقانی: این روزها بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی، ارزان ترین فایل هایی که به متقاضیان پیشنهاد می کند سوئیت هایی با حداقل متراژ 30 متر مربع است که ارزش این دسته از واحدها کمتر از 100 میلیون تومان توسط فروشنده ها تعیین شده است.

برای مثال در خیابان رنجبر در محدوده خیابان جیحون یک واحد مسکونی 40 متری یک خوابه، 88 میلیون تومان ارزش گذاری شده است.البته خریدار واحد مذکور را با شرایط تسهیل کننده خریداری می کند زیرا این واحد به ارزش 20 میلیون تومان در رهن و از 20 میلیون تومان وام بهره مند است و 48 میلیون تومان ارزش این واحد بصورت نقدی دریافت خواهد شد. همچنین یک سوئیت 30 متری در خیابان سلیمانی حوالی میدان قزوین 88 میلیون تومان با شرایط ویژه (55 میلیون تومان نقد، 13 میلیون تومان رهن و 20 میلیون تومان وام) به بازار فروش عرضه شده است. این سوئیت یک خوابه از انباری برخوردار است. علاوه براین، سوئیت دیگری به متراژ 60/31 متر مربع در خیابان بهشت در منطقه 16، نقاشی شده به اضافه 5 میلیون تومان وام، 17 میلیون تومان رهن و دریافت 66 میلیون تومان نقد به خریدار تحویل داده می شود. یعنی قیمت کلی فروش 88 میلیون تومان برآورد شده است. از سوی دیگر درخیابان مرتضوی یک سوئیت 30 متری به همراه 9 متر انباری و حیاط اختصاصی 100 میلیون تومان (64 میلیون تومان نقد، 20 میلیون تومان رهن و 16 میلیون تومان وام) قیمت گذاری شده است. نکته جالبی که در فایل ارزان ترین واحدهای مسکونی یا بهتر است گفته شود در فایل سوئیت ها به چشم خورد، عدم تخفیف فروشنده ها برای خریداران است. به نظر می رسد دلیل این اقدام مالکان، شرایط ویژه فروش (برخورداری از رهن و وام) این دسته از واحدهای مسکونی است.