يك كارشناس صنعت خودرو گفت: مجموع عوامل موثر بر بازار خودرو در كشور به گونه اي است كه پس از پايان ماه مبارك رمضان، خريد و فروش خودرو رونق گرفته و احتمال افزايش قيمت ها وجود دارد.

فرشاد ميرطالبي با بيان اين مطلب و با اشاره به اينکه فنر بازار خودرو در حال جمع شدن است، افزود: تجربه نشان داده هر وقت خريد و فروش خودرو در بازار كشور به هر دليلي كاهش يابد، اين بازار پس از مدتي از عاملي ديگر تاثير گرفته و با آزاد شدن تقاضاهاي انباشته شده، تلاطم و افزايش قيمت به آن باز مي گردد!وي در خصوص اينكه گفته مي شود، کاهش عرضه خودرو از سوي شرکت هاي خودروسازي و تمايل پايين مشتريان به خريد خودرو در قيمت هاي بالا، موجب ادامه روند رکود در بازار خودرو شده است، اظهار داشت: اين يك تحليل واقعي و كارشناسي نيست، زيرا خودروسازان با وجود مسائل و مشكلات عديده موجود، توليد را حفظ كرده و در حال حاضر نيز عرضه مدل هاي گوناگوني از خودروهاي داخلي ادامه دارد.

به گفته ميرطالبي، از سوي ديگر قيمت خودروهاي داخلي را نمي توان بالا توصيف كرد، چرا كه اين ارزش پول كشور است كه كاهش يافته و محصولات خودروسازان نيز متناسب با بهاي ساير كالاها و خدمات تعيين شده است.اين کارشناس صنعت خودرو اظهار كرد: بخشي از ركود فعلي حاكم بر بازار خودرو ناشي از شرايط ماه مبارك رمضان است اما دليل اصلي آن يك نوع بلاتكليفي است كه در اين حوزه وجود دارد.وي متذکر شد: پس از آشفتگي چند ماهه در تعيين متولي و نحوه قيمت گذاري خودرو، نه تنها قيمت اين محصولات كاهش نيافت، بلكه فضايي موهوم را نيز ايجاد كرد كه افزايش قيمت همراه با ركود معاملات ثمره اين شرايط بوده است.ميرطالبي در ادامه به بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در شرايط فعلي بازار خودرو اشاره و بيان کرد: بسياري از خانواده ها در نيمه نخست تابستان به دلايلي مانند كنكور، گرماي بيش از حد هوا، ماه مبارك رمضان و ... مسافرت هاي مرسوم خود را انجام نداده اند، بنابراين از هفته آينده تا اواخر شهريور حجم بالايي از مسافرت در كشور آغاز خواهد شد.اين کارشناس صنعت خودرو کشور افزود: از سوي ديگر با روي كار آمدن دولت جديد نيز بسياري از ابهامات موجود در ذهن فعالان بازار برطرف شده و آنها به تصميم نهايي خواهند رسيد.وي با بيان اينكه اين عوامل موجب رونق دوباره بازار خواهد شد، اضافه کرد: داغ شدن دوباره خريد و فروش خودرو در بازار باعث وارد شدن حجم بالايي از تقاضاي انباشته خواهد شد و طبيعتا افزايش قيمت ها را در پي خواهد داشت.مير طالبي در پايان،  حمايت از خودروسازان براي بازگشت به دوران مطلوب توليد خود را تنها راه بازگرداندن آرامش به صنعت و بازار خودرو دانست.