جدول نرخ انواع سکه در 8 سال دولت محمود احمدی نژاد منتشر شد.
قیمت سکه طرح جدید در پایان اولین سال ریاست جمهوری احمدی نژاد (سال 84) 106 هزار و 600 تومان بود که در پایان سال 91 به یک میلیون و 352 هزار تومان رسید. در عین حال روز گذشته که آخرین روز ریاست جمهوری احمدی نژاد بود، نرخ سکه طرح جدید در بازار یک میلیون و 66 هزار تومان فروخته شد.
قیمت سکه طرح قدیم در پایان اولین سال ریاست جمهوری احمدی نژاد (سال 84) 122 هزار و 890 تومان بود که در پایان سال 91 به یک میلیون و 325 هزار تومان رسید، نرخ آن نوع سکه در آخرین روز ریاست جمهوری احمدی نژاد یک میلیون و 30 هزار تومان بود.
نرخ نیم سکه بهار آزادی در پایان سال 84 معادل 54 هزارو 470 تومان و در پایان سال گذشته 700 هزار تومان بود. همچنین نرخ نیم سکه در روز گذشته در بازار 575 هزار تومان فروش می رفت.
همچنین نرخ ربع سکه بهار آزادی در پایان سال 84 به 32 هزار و 130 تومان، در سال 85 حدود 37 هزار و 703 تومان، در سال 86 حدود 46 هزار و 979 تومان، در سال 87 حدود 54 هزار و 10 تومان، در سال 88 حدود 70 هزار تومان، در پایان سال 89 حدود 106 هزار تومان، در پایان سال 90 حدود230 هزار تومان و در پایان سال 91 معادل 420 هزار تومان بود. نرخ ربع سکه روز گذشته 378 هزار تومان فروش رفت.