خودروسازان روسی و چینی (روچی ها) جایگزین خودروسازان اروپایی در صنعت خودروی ایران خواهند شد؟

صنعت خودروی ایران از دهه 70 دوران بلوغ خود را آغاز کرد به گونه ای که تیراژ تولید محصولات آن در سال 90 به حدود یک میلیون و 600 هزار دستگاه رسید.با این حال از ابتدای سال 91 دورانی در این صنعت آغاز شد که به اعتقاد دبیر انجمن خودروسازان ایران در صورت ادامه شرایط فعلی، تولید صنعت خودرو در سال جاری به 400 هزار دستگاه کاهش خواهد یافت.در چنین شرایطی اخبار متعددی از حضور خودروسازان چینی و اخیرا روسی در ایران به گوش می رسد به گونه ای که اخیرا عنوان شده خودروسازان بزرگ کشور برای تولید خودروهای چینی در ایران با شرکت های چینی به توافق رسیده اند.به موازات آن نیز اخباری در رابطه با واردات خودروهای روسی به ایران و احتمال تولید این محصولات در داخل کشور منتشر شده است. تمام این اتفاقات در حالی است که شرکت رنو به عنوان آخرین شریک اروپایی صنعت خودرو نیز تحت فشار زیادی برای ترک ایران قرار دارد.

در سال های گذشته تحت فشارهای خارجی شرکت هایی چون پژو، هیوندایی و نیسان با صنعت خودروی ایران خداحافظی کرده بودند. مصادف شدن ورود گسترده خودروسازان چینی و همچنین آغاز حضور خودروهای روسی در کنار مشکلات ایجاد شده برای ادامه فعالیت های رنو در ایران، نشان دهنده جایگزینی خودروسازان روسی و چینی (روچی ها) با خودروسازان جهانی در صنعت خودروی ایران است.در این رابطه عضو هیات علمی گروه خودروی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نسبت به این موضوع هشدار داده و خاطرنشان می کند که حضور شرکت های روسی و چینی در ایران صنعت خودرو را از یگانه هدف خود که همانا "خودروساز شدن" است دور خواهد کرد.

شهرام آزادی تصریح می کند که به جای همکاری با خودروسازان روسی و چینی باید به سمت همکاری با خودروسازان معتبر جهانی حرکت کرد.در این شرایط به نظر می رسد که ناراضیان اصلی چنین روندی، مصرف کنندگان ایرانی هستند که حتی در دوران اوج صنعت خودرو که شرکت هایی چون پژو، هیوندایی و نیسان در آن فعال بودند، از کیفیت خودروها رضایت نداشتند.با جایگزین شدن خودروهای روسی و چینی به جای خودروهای معتبر جهانی، آینده کیفیت محصولات صنعت خودروی ایران از هم اکنون قابل پیش بینی است.