در حالی دولت هدف از افزایش 5 میلیون تومانی وام مسکن مهر را کمک به دهکهای پایین جامعه اعلام کرد که از سال گذشته تاکنون رقم آورده متقاضیان واحدهای مسکن مهر در اطراف تهران را حدود 16 میلیون تومان افزایش داده است.

به گزارش مهر، چندی پیش هیئت وزیران با اعلام حمایت از دهک های پایین جامعه، افزایش وام مسکن مهر را تصویب کرد که براین اساس رقم وام به 30 میلیون تومان رسید اما شواهد حاکی از این است که دولت به منظور پوشش افزایش هزینه های ساخت مسکن مهر این مصوبه را به تصویب رساند.در آغاز شروع طرح مسکن مهر، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی بر این امر تاکید کرد که نرخ ساخت در تمامی واحدهای مسکن مهر یکسان در نظرگرفته می شود و به هیچ عنوان دولت با افزایش هزینه ها موافقت نمی کند. درو اقع نیکزاد با تعیین یک قیمت واحد برای تمام پیمانکاران قصد داشت تا نرخ یکسانی را برای ساخت تعیین کند.بنابراین قیمت 300 هزار تومان برای ساخت هر مترمربع مسکن مهر در نظرگرفته شد اما پس از مدتی انبوه سازان با این نرخ در برخی از سایت های مسکن مهر مانند شهر جدید پردیس که بافت تپه و ماهور بود مخالفت کردند بنابراین دولت بدون سر و صدا نرخ ها را به 330 هزار تومان در هرمترمربع افزایش داد.اما پس از گذشت مدتی و با افزایش نرخ ارز، هزینه های ساخت مسکن افزایش پیدا کرد و مخالفت انبوه سازان با نرخ ساخت مسکن به خصوص در شهر جدید پردیس بیشتر شد در این میان دولت سعی کرد که موضوع افزایش قیمت ها رسانه ای نشود اما هربار که پیش خریداران مسکن مهر به این شهر مراجعه می کردند با رقم های بیشتری مواجه می شدند که باید پرداخت می شد.در نهایت آورده برخی از متقاضیان مسکن مهر در شهر جدید پردیس 16 میلیون تومان افزایش پیدا کرد در حالیکه در ابتدا به متقاضیان یک نرخ ثابت اعلام شده بود و آنها براساس توان مالی خود وارد این طرح شده بودند. براین اساس شرکت عمران شهر جدید پردیس در دو مرحله آورده متقاضیان در فاز 8 را از 32 میلیون تومان به 42 تا 46 میلیون تومان و در فاز 11 از 20 میلیون تومان به 36 میلیون تومان افزایش داد.همچنین شرکت عمران پردیس اعلام کرد، پیش خریداران فاز 5 این شهر باید میزان آورده خود را از 27 میلیون تومان به 35 میلیون تومان افزایش دهند که در نهایت این موضوع موجب اعتراض متقاضیان مسکن مهر شد. این دسته از متقاضیان با انتقاد از شیوه افزایش قیمت مسکن مهر اعلام کردند که آنها با فروش لوازم منزل و قرض گرفتن این مبلغ را تهیه کرده اند و توان پرداخت بیش از آن را ندارند.

افزایش آورده متقاضیان بیش از تورم
در واقع افزایش 8 تا 16 میلیون تومانی هر یک از واحدهای مسکن مهر، حقوق دو ساله یک کارمند عادی دولت است و آن هم به شرطی که در تمام این مدت حقوق خود را خرج نکرده باشد و برای مسکن مهر کنار بگذارد!همین موضوع موجب شد که برخی از متقاضیان مسکن مهر امتیاز واحدهای خود را به فروش برسانند و یا از این طرح انصراف دهند که همین امر یکی از زمینه های ایجاد فضای دلالی و فروش غیرقانونی مسکن مهر در شهر پردیس شد که هنوز هم ادامه دارد.به گفته یکی از پیش خریداران مسکن مهر در پردیس، مسئولان شرکت عمران در ابتدا علت افزایش قیمت را افزایش متراژ و گرانی ارز عنوان کردند در حالیکه هیچ افزایش متراژی اتفاق نیافتاده بود.وی افزود: زمانی این افزایش نرخ ها اعمال شد که واحدها در مرحله سفت کاری بودند و افزایش متراژ برای خانه ای که به سقف زنی رسیده غیرممکن است ضمن آنکه افزایش قیمت ناشی از تغییر نرخ ارز 13 درصد از سوی نیکزاد اعلام شده بود اما مقدار افزایش قیمت واحدهای مسکن مهر پردیس بیش از این رقم بوده است.یکی دیگر از خریداران واحدهای مسکن مهر پردیس با اشاره به افزایش قیمت واحدهای مسکن مهر در مرحله دوم، گفت: مسئولان علت افزایش قیمت دوم را بالارفتن نرخ ها در سال گذشته و محوطه سازی اعلام کردند در حالیکه افزایش قیمت ها در سال گذشته اعمال شده بود و هزینه های محوطه سازی براساس قراردادها دریافت می شد.

سود هنگفت از محل فروش واحدهای تجاری
این پیش خریدار مسکن مهر، ادامه داد: شرکت عمران پردیس سودهای هنگفتی را از محل فروش واحدهای تجاری به دست می آورد که قرار بود هزینه های محوطه سازی از این محل تامین شود اما ظاهرا افزایش قیمت ها در این منطقه موجب شده است که شرکت عمران هم به فکر درآمد زایی بیشتر باشد که البته این امر فقط مختص به شرکت عمران پردیس نیست و در مابقی شرکت های عمران هم این اتفاق می افتد.بنابراین افزایش وام مسکن مهر برای تامین افزایش هزینه هایی بوده که دولت وظیفه داشته آن را تامین کند اما به نظر می رسد که بار افزایش هزینه ها و گرانی فروش واحدها در پردیس باید از جیب متقاضی پرداخت شود در حالیکه قرار بود مسکن مهر، واحدی برای اقشار ضعیف جامعه باشد و ارزان به دست مصرف کننده برسد.در واقع دولت به جای اینکه از سهم خود در واحدهای مسکن مهر چشم پوشی کند تا افزایش هزینه های ساخت جبران شود به رقم وام مسکن مهر افزوده است تا این مبلغ از جیب متقاضیان پرداخت شود.