ایسنا : ایرانی این امکان را خواهند یافت که پیش از خرید هر خودرویی از خودروسازان و شرکت های واردکننده، ابتدا با آن رانندگی و خودرو را تست کنند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تدوین دستورالعمل شرایط و ضوابط فروش خودرو در کشور است.در این دستورالعمل، شرایط و الزامات فعالیت خودروسازان و واردکنندگان خودروهای وارداتی، نمایندگی های عرضه خودروهای داخلی و وارداتی و نحوه ارزیابی  عملکرد آن ها مشخص شده است.یکی از مباحث پیش بینی شده در این دستورالعمل، فراهم کردن امکان تست خودروها پیش از خرید است به گونه ای که مصرف کنندگان می توانند پیش از خرید هر خودرویی، نمونه موجود از آن خودرو در نمایندگی های فروش را روشن کرده و در محدوده معینی با آن رانندگی و خودرو را تست کنند.

البته در حالی قرار است امکان تست خودرو پیش از خرید برای مصرف کنندگان ایرانی فراهم شود که در کشور های دیگر سال ها است که این امکان وجود دارد به گونه ای که خریداران در کشور های توسعه یافته می توانند پس از حضور در محل فروش، هر خودرویی را انتخاب، با آن رانندگی و تنها پس از داشتن رضایت کامل نسبت به خرید آن اقدام کنند.با این حال تخلفات عدیده خودروسازان و وارد کنندگان در زمینه نحوه فروش این محصولات به خریداران موجب شده تا مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به فکر تدوین استاندارد های عرضه و فروش خودرو بیفتند.براساس این استانداردها، نمایندگی فروش خودرو موظف است از هر خودرو، یک مدل را در محل نمایندگی در معرض دید عموم قرار دهد. در این زمینه استاندارد میزان شدت نور در فضای نمایندگی ها تعریف شده تا مشتری هنگام خرید، دید کاملی نسبت به خودروی مورد نظر داشته باشد.براساس اخبار به دست آمده، تا پایان سال جاری دستورالعمل شرایط و ضوابط فروش خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت نهایی شده و برای تصویب نهایی و اجرا به هیات دولت ارائه خواهد شد.دستور العمل شرایط و ضوابط فروش خودرو، در چارچوب آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو اجرایی خواهد شد.