بازار اجاره این روزها بر خلاف بخش خرید و فروش که متقاضیان بازار در انتظار تغییر شرایط بازار از معامله عقب کشیده اند، پر رفت و آمد شده است.

تعداد فایل های اجاره در بنگاه های املاک نسبت به اوایل ماه بیشتر شده و مالکانی که در ماه گذشته به دلیل شرایط سخت پیشنهادی به مستاجر به اجاره ملک خود موفق نشده اند با تغییرشرایط اجاره خود همچون قابلیت تغییر مبلغ رهن به اجاره یا بر عکس قدری نرم تر شده اند.در میان فایل های پیشنهادی برای اجاره بخش زیادی از مالکان در کنار مبلغ پیشنهادی خود برای اجاره ماهانه یا رهن تبصره ای به شرایط خود اضافه کرده اند تا در صورتی که مستاجر توان پرداخت همه مبلغ به شکل پیشنهاد شده توسط موجر را نداشته باشد بتواند با تغییر شرایط ملک را اجاره کند.

این در حالی است که در ابتدای فصل مالکان به دلیل بالا بودن تعداد متقاضی گمان می کردند پیشنهاد هر مبلغ بالایی به عنوان اجاره یا رهن می تواند مستاجران را مجاب کند که به این قیمت ها تن دهند.اما این روزها بسیاری از مالکان با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایان فصل اجاره فرصت تغییر شرایط مبلغ پیشنهادی را به مستاجران داده اند.این فرصت حتی برای خانه های لوکس نیز در نظر گرفته شده است.علاوه بر این به نظر می رسد تعداد مالکانی که به دریافت «رهن کامل» رغبت پیدا کرده اند بیشتر شده است.به عنوان مثال، در میان واحدهای متراژ پایین واحدی 60 متری در تهران پارس برای اجاره قرار گرفته است که مالک 35 میلیون تومان رهن کامل پیشنهاد داده است، اما در کنار عنوان کرده است که مستاجر می تواند تا 10 میلیون تومان مبلغ رهن را تغییر دهد.علاوه بر این واحدی دیگری با متراژ 88 مترحوالی میدان آزادی با 30 میلیون تومان رهن کامل در میان فایل های اجاره قرار گرفته است که در این مورد هم مالک امکان تغییر شرایط را برای مستاجر محفوظ نگه داشته است.همین طور واحدی 75 متری در خیابان سهروردی با شرایط 30 میلیون تومان رهن و ماهانه 800 هزار تومان اجاره به مستاجر پیشنهاد شده است که در این مورد هم مالک به متقاضی این امکان را داده است که در صورت نبود توانایی در پرداخت چنین مبلغی نسبت رهن و اجاره را تغییر دهد.