این روزها در بازار خرید و فروش تبلت، به ویژه نمونه های گران قیمت شاهد کاهش قیمت ها هستیم و در مقابل نمونه های ارزان قیمت تغییر چندانی نکرده است.

این درحالی است که طی ماه های گذشته عرضه کنندگان تبلت های گران قیمت در مقابل کاهش قیمت ها از خود واکنش نشان داده و با وجودی که شاهد نوسانات نرخ ارز بوده ایم، اما تغییر چشمگیری در قیمت تبلت های گران قیمت مشاهده نشده بود.اما اینک (طی هفته گذشته) در بازار شاهد کاهش 30 تا 100 هزار تومانی قیمت تبلت و در برخی از موارد 150 هزار تومانی قیمت ها بوده ایم. فعالان بازار می گویند، این اتفاق در پی ثبات نرخ ارز رخ داده است.