روزنامه تهران امروز: يک روز پس از تاييد و تكذيب پيغام هاي رد و بدل شده ميان ايران و آمريكا سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا در اظهاراتي مدعي شده كه توپ در زمين ايران است تا به تعهدات بين المللي خود درخصوص برنامه هسته اي اش وفا كند. وي همچنين با اشاره تلويحي به گفت گوهاي مستقيم ايران و آمريكا گفته كه كاخ سفيد آماده مذاكره مستقيم با ايران در راستاي رهايي از نگراني هاي بين المللي پيرامون برنامه هسته اي ايران است. اين اظهارات پس از آن منتشر شده كه روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز از پيغام نوري مالكي، نخست وزير عراق به سفير آمريكا در اين كشور خبر داده كه از عزم ايران براي مذاكرات مستقيم با آمريكا حكايت مي كند. اين خبر البته از سوي سفير ايران در عراق تكذيب شد. حسن دانايي فرد با اعلام اينكه اين خبر صحت ندارد و کاملا نادرست است، گفت:عراقي ها هميشه اعلام کرده اند که دوست دارند به عنوان همسايه ايران تسهيل کننده روابط ايران با کشورهاي ديگر باشند اما درخصوص خبر روزنامه نيويورک تايمزاين مطلب کاملا نادرست است.

فشار تحريم ها را كاهش دهيد
اظهارتمايل ضمني و غير مستقيم براي گفت وگو ميان ايران و آمريكا چندي است از سوي رسانه ها و نهادهاي اطلاعاتي و حتي جمعي از نمايندگان كنگره آمريكا دنبال مي شود و موافقان مذاكره با ايران با توصيه هاي پي درپي به مقامات كاخ سفيد مي گويند كه از فرصت پيش آمده پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري در ايران استفاده كند. در مقابل مقامات كشورمان تاكيد مي كنند كه آمريكا بايد ابتدا اعتماد سازي كند رويكردي كه با ادامه سناريوي تحريم ها عليه ايران امكان فراهم شدن آن نيست. روزنامه «هافينگتون پست» نوشته آمريکا بايد از فرصت روي کار آمدن رئيس جمهوري ميانه رو در ايران استفاده کند، و در اين راه از فشار تحريم ها عليه ايران، بکاهد. اين رسانه آمريكايي در ادامه خط تحليلي ساير روزنامه هاي معتبر همچون نيورك تايمز و انديشكده هاي اطلاعاتي همانند بروكينگز معتقد است لازمه حصول توافق با ايران، امتيازدهي هايي نظير کاهش فشارها از طريق لغو تدريجي و البته برنامه ريزي شده تحريم ها عليه ايران است.

دو ديدگاه متفاوت درباره ايران
البته علاوه بر موافقان مذاكره با ايران، مخالفاني هم هستند كه معتقدند بايد همچنان فشارها را بر ايران افزايش داد. در گزارش هفته نامه آمريكايي تايم كه ايران هسته اي آن را منتشر كرده دو ديدگاه درباره ايران وجود دارد. اين رسانه درتوضيح ديدگاه اول، نوشته: يك گروه تجربه اي را كه از عملكرد روحاني در مقام رياست گروه مذاكره كننده هسته اي ايران در سال 2003 داشته، مبناي تفكرشان راجع به رئيس جمهوري آينده اين كشور قرار داده اند. اين گروه معتقدند كه روحاني در كسوت رئيس جمهوري امكان دارد همان رويه را دنبال كند كه درخواست كليدي واشنگتن است. اين افراد استدلال مي كنند كه آمريكا هم بايد رفتار و حركت شايان توجهي از خود بروز دهد تا ثابت كند از پيشرفت ديپلماتيك استقبال مي كند.» ديدگاه دوم هم معتقد است: «اما گروهي هم از جنگ طلبان هستند كه نظريه نرمش روحاني را خطايي خطرناك مي دانند. آنها بيم دارند كه رويكرد سياسي دسترسي روحاني، در واقع يك حقه با هدف لغو تحريم ها باشد و مي گويند كه وي در واقع با تغيير لحن ديپلماسي ايران، مي خواهد كار را پيش ببرد، بدون آنكه تهران نيازي به امتياز دادن بزرگ در جبهه هسته اي داشته باشد.»