تصویر اولین خودرو وارداتی رسمی جنرال موتورز به ایران در فرودگاه امام خمینی (ره) منتشر شد.