نتایج ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران درباره میزان رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش خودروهای سنگین منتشر شد.

براین اساس در گروه شرکت های دارای بیش از 12 نمایندگی خدمات پس از فروش، بهمن دیزل با کسب 78 امتیاز از 100 امتیاز در رتبه اول رده بندی قرار دارد.پس از آن ماموت دیزل با 74 امتیاز از صد امتیاز در رتبه دوم قرار دارد. عقاب افشان با 73 امتیاز، شرکت گواه با 71 امتیاز، خدمات فنی رنا با 71 امتیاز، ارس خودرو دیزل با 70 امتیاز، زامیاد با 68 امتیاز و کاریزان خودرو با 67 امتیاز رتبه های بعدی رده بندی میزان رضایت مشتریان را به خود اختصاص داده اند.

در گروه شرکت های دارای کمتر از 12 نمایندگی خدمات پس از فروش نیز، بیشترین رضایتمندی مشتریان مربوط به شرکت آریا دیزل با 79 امتیاز از صد امتیاز است.پس از آن ستاره نیک آریا با 71 امتیاز، نیرو خودرو آسیا با 69 امتیاز، کاسپین خودرو با 68 امتیاز، رانیران با 67 امتیاز، سیبا موتور با 63 امتیاز و پیشرو یدک با 52 امتیاز رتبه های بعدی رده بندی را به خود اختصاص داده اند.