جزئیات فروش این طرح در جدول زیر بوده و متقاضیان می توانند تا روز شنبه 12 مرداد ماه سال جاری با مراجعه به نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش کشور نسبت به ثبت نام خودروهای مورد نظر خود اقدام کنند.