خبرگزاری خانه ملت: جعفر قادری، با اشاره به کاهش قیمت ارز و سکه دربازار، گفت: نوسانات موجود تابع انتظارات شکل گرفته است و اگراین انتظارات مثبت از دولت منتخب در اتخاذ سیاست مناسب اقتصادی برآورده شود ارز احتکار شده توسط مردم که بین ۲۰تا ۳۰میلیارد دلار برآورد می شود به بازار عرضه خواهد شد.

نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نوسانات بازار ارز طبیعی است، افزود: زمانی که تعداد قابل توجهی از نمایندگان کنگره آمریکا به اوباما نامه می نویسند و درخواست تعویق در اعمال تحریمها را می کنند طبیعی است که نرخ ارز کاهش پیدا کرده و نرخ آن به تعادل برسد. وی گفت: تعویق تحریم ها و نامه نمایندگان کنگره آمریکا می تواند آثار روانی مثبتی را دربازار و برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان ایجاد کند و منجر به این شود که آنها تقاضای خرید مواد اولیه و ارز را عقب بیاندازند و منتظر کاهش قیمتها باشند.

قادری افزود: با وضعیت به وجود آمده پس ازانتخابات و رویکرد غرب نسبت به کشورمان عرضه کنندگان ارز به این فکر افتادند تا عرضه ارزخود را زیاد کنند تا درآینده اگر با کاهش قیمت مواجه شدند ضرر نکنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر ضرورت مدیریت مسایل ارزی و حفظ شرایط موجود وجلوگیری ازسفته بازی ارز،گفت: دولت می تواند با فروش اوراقی مثل سلف نفت و پیش بینی سپرده گذاری ارزی ، کنترل نرخ تورم ، با دادن اطمینان به مردم از حفظ قدرت خریدشان، رونق دادن به بورس و وواقعی کردن سود سپرده ها اعتماد جامعه بین الملل و داخل را جلب کرده و با مدیریت درست مسایل و معضلات اقتصادی و واگذاری امور به مردم مشکلات اقتصادی را حل و فصل کند.