رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با اشاره به شکستن حباب بازار مسکن و کاهش قیمتها تا 6 ماه آینده، گفت: مالیات بر ارزش افزوده مصوبه مجلس است و براساس آن، 6 درصد مالیات بر ارزش افزوده از متعاملین دریافت می شود. مصطفی قلی خسروی امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مجلس است و هیچ نهاد یا شخصی نمی تواند آن را نقض کند، گفت: اصل این قانون مصوبه مجلس است اما در این باره تفاهم نامه ای هم اتحادیه با سازمان امور مالیاتی منعقد کرده است که براساس آن 6 درصد مالیات بر ارزش افزوده از متعاملین دریافت می شود.وی با بیان اینکه یک چهارم قراردادهای اجاره هم به عنوان مالیات از دو طرف دریافت می شود، بیان کرد: برخی از اظهارنظرها از سوی انجمن صنفی مشاوران املاک جو جامعه را متشنج کرده است در صورتیکه مالیات بر ارزش افزوده مصوبه مجلس است و با اظهار نظر ملغی نمی شود.رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در خصوص کاهش قیمت ها در بازار مسکن، اظهار داشت: پس از انتخابات با کاهش قیمت ارز و سکه روبرو بودیم که در نهایت هم موجب کاهش قیمت مسکن و شکستن حباب قیمت ها در این بازار شد.

خسروی تصریح کرد: ضمن آنکه رئیس جمهور منتخب بر ادامه مسکن مهر هم تاکید داشت و فقط عنوان کرد که با روش های دیگری این موضوع اجرایی می شود بنابراین پیش بینی می شود که تا 6 ماه آینده قیمت مسکن با کاهش شدیدی مواجه شود و به ثبات قیمت برسد.وی با اشاره به اینکه بازار مسکن در سال گذشته 20 درصد حباب داشته است، گفت: در حال حاضر 13 درصد حباب قیمتی در بازار مسکن وجود دارد که این مقدار هم تا چند ماه آینده برطرف می شود که در نهایت رونق معاملات مسکن را به همراه خواهد داشت.

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با بیان اینکه بنگاه های املاک موافق کاهش قیمت ها هستند، اظهار داشت: با جهش قیمت در بازار، ر کود بوجود می آید که این به نفع بنگاه های املاک نیست بنابراین کاهش قیمت ها مورد تایید اتحادیه املاک است ضمن آنکه در مدت رکود بازار مسکن حدود 800 نفر از اعضای اتحادیه تغییر شغل دادند.خسروی با اشاره به سه جهش قیمتی در بازار مسکن در سال های 68، 86 و 91، اظهار داشت: بیشترین جهش قیمتی در سال 86 بود که با طرح مسکن مهر از این شوک قیمتی در سال گذشته جلوگیری شد در غیراینصورت سال گذشته هم شوک قیمتی بیش از این رقم داشتیم.وی تصریح کرد: اگر طرح مسکن مهر به اجرایی نمی شد قیمت مسکن در مراکز شهر هم به 10 میلیون تومان در هرمترمربع می رسید بنابراین بخش زیادی از کنترل قیمت ها به دلیل اجرای مسکن مهر است.خسروی با اشاره به اینکه مالیات بر نقل و انتقالات مسکن مهر تعاونی ها به فرد از 200 تا 300 هزار تومان تعیین شده است، گفت: مردم با وجود افزایش قیمت ها منتظر افتتاح مسکن مهر شدند بنابراین تا حد زیادی از افزایش قیمت بیشتر جلوگیری شد.رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک اظهار داشت: دولت وام 50 میلیون تومانی ساخت مسکن را تصویب کرد که تسویه 40 میلیون تومان برعهده خریدار و 10 میلیون تومان برعهده سازنده است.