هنوز چند ساعتی از درخواست محافظه کاران آمریکایی در «واشنگتن پست» برای سخت گیری هر چه بیشتر بر ایران نمی گذرد که دیگر روزنامه آمریکایی از مقامات این کشور خواسته اند که یک معامله با ایران انجام دهند؛ معامله ای که نیویورک تایمز جزییات آن را هم مشخص کرده است.

این روزها، در میان سیاستمداران ایرانی و آمریکایی، روزهای فرستادن پیام های متفاوت است؛ پیام هایی گاهی از جنس تمایل به دوستی و گاهی  از جنس ادامه دشمنی و سر سخت تر شدن در دشمنی. هنوز چند ساعتی از درخواست محافظه کاران آمریکایی در «واشنگتن پست» برای سخت گیری هر چه بیشتر بر ایران نمی گذرد که دیگر روزنامه آمریکایی از مقامات این کشور خواسته اند که یک معامله با ایران انجام دهند؛ معامله ای که نیویورک تایمز جزییات آن را  مشخص کرده است.

به گزارش «نیویورک تایمز» از مقامات آمریکایی خواسته  که در نخستین روزهای ریاست جمهوری روحانی، او را  آزمایش کنند که آیا واقعا در صدد تغییر در مسیر سیاست های ایران است یا تنها  لفظی از تغییر سخن می گوید. به باور نویسنده این روزنامه، این آزمایش ارائه یک پیشنهاد موقت برای پرونده هسته ای ایران از سوی آمریکایی ها برای دولت جدید ایران است؛ پیشنهادی که ایرانیان به سختی بتوانند آن را رد کنند. این پیشنهاد را می توان بیشتر در مقابل بیشتر نامید؛ یعنی ایرانیان هر چه بیشتر ابعاد تهدیدآمیز مسأله هسته ای خود را شفاف کنند، بیشتر هم از تحریم های اعمال شده علیه این کشور برداشته می شود. این پیشنهاد باید محدود به برنامه هسته ای ایران باشد، به گونه ای که غرب مطمئن شود  ایران نخواهد توانست به زودی به سلاح هسته ای دست پیدا کند. غرب همچنین باید از ایران بخواهد که از نصب سانتریفیوژهای جدید نیز خودداری کند. همچنین ایران غنی سازی ۲۰ درصدی خود را متوقف کند. البته دولت اوباما هم باید تا جایی که قانون به آنان اجازه می دهد، در درون دولت تحریم های نفتی و مالی ایران را بردارد. دولت آمریکا همچنین باید اجازه دهد که ایران بتواند چند صد هزار از صادرات بیش از یک میلیون بشکه ای نفت خود را به بازار عرضه کند. این معامله باید در مراحل گوناگونی انجام گیرد تا دو طرف  بتوانند برای هم اعتماد سازی کنند. دولت آمریکا نباید انتظار داشته باشد که همه مسائل حل شود، بلکه مرحله به مرحله با اعتماد سازی می توان به توافق یا معامله نهایی نزدیک شد. همچنین دولت آمریکا نباید درباره چنین معامله ای به ایرانیان بگوید یا این معامله را قبول کنید و یا منتظر اقدام بعدی ما باشید. نخبگان حاکم ایرانی اولتیماتوم را نمی پذیرند.