در بازار مسكن طبق اعلام يك گزارش آماري رسمي، هيجان تنها گروه فعال سرمايه گذار، در حال تخليه شدن است.اين گروه موسوم به بسازوبفروش هاي ساختماني كه در سال هاي 90 و 91 تيراژ واحدهاي مسكوني احداثي را تا دو برابر سال هاي قبل افزايش دادند، در بهار امسال شتاب را از ساخت وساز گرفتند؛ طوري كه نرخ رشد آپارتمان جديد در تهران از حالت سه رقمي پارسال سقوط كرده و در سه  ماه 92 صفر شده است.بررسي هاي كارشناسي درباره علت چرخش روند سرمايه گذاري هاي ساختماني در تهران حاكي است دو مجموعه عوامل به ترتيب «تحولات سياسي و اقتصادي اخير» و «فعل وانفعالات دروني بازار مسكن همچون جهش قيمت زمين، مصالح ساختماني و ركود سنگين بر معاملات ملك» باعث شده سفره سرمايه گذاري از بازار مسكن برچيده و در بازارهاي ديگري پهن شود. كارشناسان در اين باره معتقدند: خروج تدريجي سازنده هايي كه بيشتر با هدف سفته بازي – ساخت آپارتمان با هدف بلااستفاده گذاشتن آن- در بازار حضور داشتند، سرآغاز بازگشت آرامش و ثبات به كل بازار مسكن از جمله فضاي حاكم بر معاملات مي تواند باشد. همچنين سناريويي كه براي بعد از استقرار كامل كابينه يازدهم براي قيمت مسكن به واسطه تحولات اخير قابل انتظار است، تثبيت بلندمدت قيمت خواهد بود. چه آنكه در سال هاي اخير هرزمان قيمت مسكن به اوج مي رسيد و ناتواني خريداران، معاملات را به ركود مي كشاند، بلافاصله ساخت وساز افت مي كرد و برگشت قيمت ها آغاز مي شد.

اطلاعات آماري تازه از ميزان سرمايه گذاري  در ساخت وسازهاي مسكوني شهر تهران كه عمدتا با هدف «سفته بازي» به جاي كمك به «عرضه مصرفي» صورت مي گيرد، حاكي است: اشتهاي بسازوبفروش ها و انبوه سازان براي ساخت مسكن به شدت كاهش پيدا كرده و با تغييراتي كه طي ماه هاي اخير در وضعيت دو گروه عوامل سياسي و اقتصادي موثر بر بازار مسكن رخ داده، هم اكنون تخليه «هيجان» در اين بازار آغاز شده است.در تهران طي سال هاي  90 و 91 تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري تا مرز بي سابقه هرسال 250 هزار واحدمسكوني جديد افزايش يافت طوري كه با دوبرابر شدن تيراژ ساخت وساز نسبت به سال هاي قبل -كه حداكثر سالي 100 هزار تا 130 هزار واحد ساخته مي شد- پيش بيني شده بود از اوايل سال92 انبوه واحدهاي در حال ساخت دو سال قبل، وارد بازار مسكن مي شود و پايتخت را اشباع از عرضه مي كند، اما هم اكنون رشد قيمت مسكن در اين كلان شهر نشان مي دهد غالب ساخت وسازهاي 90 و 91 جنبه سفته بازي داشته و به جاي آنكه واحدها بلافاصله بعد از تكميل وارد بازار خريد هاي مصرفي شود، توسط سازنده يا توسط خريداران سرمايه اي، در حال تحويل به بازار خانه هاي خالي است! با اين حال، هيجان سرمايه گذاران ساختماني در تهران هم اكنون فروكش كرده و دور تند ساخت وساز، طبق گزارش تازه شهرداري  تهران، در بهار92 صفر شده، طوري كه تعداد واحدهاي مسكوني جديدي كه در اين فصل در مناطق 22گانه ساخته شده هيچ تغييري نسبت به بهار91 نداشته است.در سه ماه اول امسال در تهران براي ساخت 73 هزار و 102 واحدمسكوني پروانه صادر شد كه این حجم در مقايسه با 73 هزار و 156 واحد ساخته شده در سه ماه اول سال گذشته، تقريبا ثابت بوده است. اين در حالي است كه ساخت وساز در بهار91 نسبت به بهار90 بيش از 60درصد رشد داشت. پيامي كه به واسطه عدم رشد ساخت وساز در بهار امسال، براي بازار مسكن مخابره شده حكايت از «تغيير مسير حركت سرمايه ها به سمت ساير بازارهاي توليدي» دارد.بررسي ها در اين باره نشان مي دهد: در سال هاي 90 و 91 سرمايه هاي نقدي به دليل ريسك هاي اقتصادي و نوسانات شديد نرخ دلار، وارد بازار امن بسازوبفروشي شد، اما حالا با روشن شدن چشم انداز مثبت ساير بازارهاي توليدي همچون بخش صنعت، انتخاب هاي بهتري براي سرمايه گذاري به وجود آمده است.

تاثير گشايش سياسي يا معادلات اقتصادي؟
رفتار بهاري سرمايه گذاران ساختماني بدون شك با فعل وانفعالات درون بازار مسكن بي ارتباط نيست. هر چند گروهي از كارشناسان اقتصادي انقباض بهاري ساخت وساز- عدم رشد در صدور پروانه- را ناشي از تحولات سياسي و البته اقتصادي در سطح كلان عنوان مي كنند، اما علاوه بر اين سناريو، سناريوي ديگري نيز مطرح است.در سناريوي اول، نقش عواملي همچون آرامش سياسي و ثبات در اوضاع اقتصادي و تخليه حباب قيمت در بازار دلار و طلا بر رفتار سرمايه گذاران در بازار مسكن موثر تلقي شده كه شرايط به كارگيري سرمايه ها در بازاري غيراز ساخت وساز يا خريد ملك را جذاب و مهيا كرده است.با استناد به اين فرضيه از آنجا كه بعد از مراسم تنفيذ رياست جمهوري، اميد به بهبود شرايط سياسي و اقتصادي بهتر از آنچه در ماه هاي اخير رخ داد، وجود دارد، در نتيجه انتظار مي رود افت بيشتر ساخت وساز و خروج سفته بازها از اين بازار و همچنين از بازار خريد مسكن در ماه هاي آتي را شاهد باشيم.اما در سناريوي دوم كه نقش عواملي همچون افزايش شديد قيمت زمين و همين طور مصالح ساختماني از يك سو و ركود در معاملات مسكن از سوي ديگر مطرح است، اين فرضيه وجود دارد كه چون هزينه ساخت وساز افزايش پيدا كرده و معاملات آپارتمان به خاطر حباب قيمت ها متوقف شده، انگيزه ساخت وساز نيز از بين رفته است. در دوره هاي تاريخي ركود و رونق مسكن، زماني كه قيمت مسكن به اوج مي رسد و توان خريداران به نازل ترين حد كاهش مي يابد، سرمايه گذاران ساختماني ادامه فعاليت را به ضرر خود مي دانند و از بازار خارج مي شوند طوري كه اين خروج زمينه كاهش قيمت را فراهم مي كند.با اين حساب برآيند هر يك از اين دو سناريو كه در سال جاري و بعد از استقرار كابينه يازدهم به وقوع بپيوندد به كاهش قيمت مسكن و تخليه بيشتر هيجان سفته بازي در اين بازار منجر خواهد شد.

تثبيت قيمت بعداز رشد 240 درصدي
در اين باره سيدرضا ميرصادقي فعال ساختماني و تحليلگر بازار مسكن به «دنياي اقتصاد» گفت: در بهار امسال به دليل انتظار تغيير سياست هاي دولت، ساخت وساز به ركود رفت كه البته اين پديده هر 8سال يكبار در كشور اتفاق مي افتد. در سال 90 و 91 رشد فزاينده قيمت ارز و سكه و اوج سفته بازي در بازار مسكن را شاهد بوديم و در واقع ساخت وسازهاي پرحجم اين دو سال نه با نيت عرضه براي پاسخ به تقاضا كه به دلايل اقتصادي انجام شد بخصوص در سال گذشته كه نرخ ارز بخش هاي اقتصادي و توليدي كشور را متوقف كرد و سرمايه ها با حركت سنتي خود به سمت بازار امن و  كم ريسكي چون مسكن، از يك سو ساخت وساز را افزايش داد و از سوي ديگر باعث افزايش 240 درصدي قيمت ملك در برخي مناطق و حداقل 70 درصدي در ساير مناطق تهران شد. اين كارشناس مسكن تاكيد كرد: در سال جاري برعكس دو سال اخير، انتظار ثبات و آرامش اقتصادي به واسطه تغيير دولت و تغيير سياست ها وجود دارد و به همين خاطر شاهد توقف شتاب سرمايه گذاري –توقف نرخ رشد- در ساخت وساز هستيم و به زودي اين ثبات در قيمت مسكن نيز احساس خواهد شد. ميرصادقي افزود: با عادي شدن روند سرمايه گذاري و تخليه هيجان بازار، انتظار مي رود قيمت مسكن در دو سال آينده بدون كاهش يا افزايش، ثابت بماند.

تكرار وضع پارسال خوب است
درباره تكرار حجم ساخت وساز بهار91 در بهار92 بدون تغيير در نرخ رشد آن، بيت ا... ستاريان يكي ديگر از كارشناسان مسكن نيز معتقد است: نبايد انتظار داشته باشيم هر سال ساخت وساز 100 درصد رشد كند. حجم ساخت وسازهاي سال گذشته ايده آل بود و اگر امسال هم در همين سطح، سرمايه گذاري انجام شود قابل قبول است.ستاريان در عين حال رخوت بهار امسال در بازار ساخت وساز را ناشي از جابه جايي كابينه عنوان كرد و گفت: معاملات مسكن نيز از ابتداي امسال تاكنون در ركود بوده و تا استقرار كامل دولت يازدهم اين وضعيت ادامه خواهد داشت.

26 درصد ساخت و ساز جايگزين تخريب شده ها
در بهار امسال بيش از 19 هزار واحدمسكوني در تهران تخريب شد تا روي زمين آنها و همچنين برخي قطعات زمين خام، 73 هزار واحدمسكوني جديد ساخته شود. به اين ترتيب 26 درصد آنچه در سه ماه اول امسال احداث شده، عملا صرف جبران واحدهايي كه در اثر تخريب، از بازار كسر شد، گشت.