گروه مسكن- فريد قديري: آخرين سري ساخت مسكن مهر كه تابستان سال گذشته با ظرفيت 80 هزار واحد مسكوني در شهر جديد پرديس آغاز شد به دليل همزماني عمليات احداث با تورم فزاينده در بازار مصالح ساختماني و جهش هاي پي در پي نرخ دلار، تاكنون در دو مرحله مشمول افزايش قيمت شده، طوري كه قيمت جديد و همچنين زمان تحويل واحدها هفته گذشته توسط مسوولان وزارت راه وشهرسازي نهايي شد.مساحت واحدها در اين پروژه چون مختص متقاضيان شهر تهران در حال ساخت است، بزرگ متراژ ديده شده و حداقل 30 مترمربع از ميانگين واحدهاي ساخته شده در پرند و ساير شهرهاي كشور بزرگ تر است كه همين اختلاف مساحت، قيمت نسبي آخرين مسكن مهر را براي پيش خريداران بيشتر كرده است. مدير عامل شهر جديد پرديس در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» جزئيات مربوط به آخرين تصميم گيري دولت براي پروژه 80 هزار واحدي مسكن مهر را اعلام كرد و از آستانه نهايي شدن افزايش وام اين واحدها به 30ميليون تومان خبر داد.

مهدي هدايت با تاكيد براينكه دولت هيچ چاره اي براي جبران تورم هزينه هاي ساخت وساز از طريق افزايش قيمت نداشت، تصريح كرد: هر روز تاخير در تعيين تكليف قيمت تمام شده با پيمانكار، كار تحويل واحدها را حداقل يك ماه به عقب مي انداخت كه هزينه اجاره نشين هاي تهراني با اين تاخير به مراتب بيشتر از افزايش قيمت مسكن مهر خواهد بود. متن گفت وگو با مهدي هدايت مديرعامل شهر جديد پرديس را در زير بخوانيد:دقيقا يكسال از شروع به ساخت پروژه 80 هزار واحدي مسكن مهر پرديس مي گذرد و قرار بود حداكثر ظرف 18 تا 24ماه كل واحدها به اتمام برسد. آيا اين زمانبندي كه خودتان آن را تعريف و اعلام عمومي كرديد، رعايت شده است؟عمر اين پروژه هنوز به يكسال نرسيده است. ما ساخت 80 هزار واحد را عملا از مهرماه شروع كرديم و پيمانكاران ساختماني تا قبل از آن درگير آماده سازي زمين بودند و تازه فقط بخشي از پيمانكارها از مهرماه موفق به احداث واحدها شدند. چون وضعيت توپوگرافي خاص منطقه پرديس به نحوي است كه در اين پروژه پيمانكار بايد چيزي در حدود 10 متر عمقي سنگ برداري انجام مي داد تا زمين را براي ساخت آماده سازي كند. ما الان در دو فاز از سه فاز اين پروژه يعني در «دره بهشت» و «كوزو» زمين هايي داريم كه هنوز عمليات آماده سازي آنها به اتمام نرسيده اما مثلا در مجاور همين زمين ها، يك پيمانكار جلوتر است و ساخت وساز را به مرحله نازك كاري رسانده است.در فاز كوزو چون شركت سازنده مديريت قوي و تجهيزات زيادي دارد، توانسته تا امروز نزديك به 20 هزار واحد را به مرحله اتمام اسكلت و سقف برساند كه اين يك ركورد در كشور محسوب مي شود. پيش بيني ما هم اين است كه شركت كوزو بتواند سري اول واحدها را مهرماه تحويل بدهد و اين روند تا خرداد93 ادامه پيدا كند. در پروژه دره بهشت هم دليل اينكه نتوانستيم به لحاظ برنامه زمان بندي بهتر عمل كنيم، حجم عمليات سنگ برداري و خاك برداري بود. در پرند يك پيمانكار براي آماده سازي زمين حداكثر 20 روز زمان نياز دارد اما در پرديس به دليل سختي زمين حداقل 3 ماه زمان لازم است.در اين پروژه 80 هزار واحدي در كل بيش از 50 ميليون مترمربع عمليات خاكي انجام شده و سنگ وخاك از زمين برداشته و جابه جا شده است و 1400 دستگاه انواع ماشين آلات سنگين حمل خاك مشغول به كار بودند كه اينها سنگيني حجم آماده سازي زمين را نشان مي دهد.يك كار استثنايي كه در اين پروژه ها بايد انجام مي گرفت تعيين تكليف مسيرهاي دسترسي و خدمات زيربنايي و روبنايي بود. خوشبختانه الان مسيرهاي دسترسي تا 90 درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند و همگي تا 15 روز آينده آماده افتتاح خواهند بود و اين مسيرها زودتر از واحدهاي مسكوني آماده مي شوند. اتفاقي كه در دو سه ماه گذشته دومرتبه در اين پروژه افتاد، افزايش پيش بيني نشده قيمت واحدها بود كه باتوجه به قيمتي كه سال گذشته در شروع اسم نويسي در فرم  هاي ثبت نام به مردم اعلام كرده  بوديد، براي متقاضيان هضم شدني نيست. چرا روز اول فكر تورم و ساير هزينه ها را نكرديد تا متقاضيان با مقايسه قيمت نهايي و توان مالي  خود، نسبت به ورود به اين پروژه تصميم بگيرند؟

اولين مرتبه افزايش قيمت مسكن مهر، سراسري بود و با مصوبه وزير راه وشهرسازي در زمستان سال91 به دليل افزايش دوبرابري قيمت برخي مصالح  پرمصرف ساختماني اعمال و ابلاغ شد. با اين مصوبه، قيمت ساخت واحدهاي پرديس از مترمربعي 300 هزار به 340 هزار تومان تغيير كرد.دومين مرتبه هم همين اواخر اتفاق افتاد كه علت اين بار هم كاملا مشخص و قطعا به نفع خود پيش خريداران خواهد بود. ما با تجربه اي كه در پرند شاهد آن بوديم و مي ديديم كه صدها مسكن مهر ماه ها است آماده تحويل شده اما چون خدمات زيربنايي براي آنها وصل نشده، امكان تحويل را ندارند، تصميم گرفتيم حين ساخت  واحدها، خدمات را ايجاد كنيم. اين افزايش دومين بار قيمت كه بين 3 تا 4 ميليون تومان است به خاطر تامين به موقع خدمات زيربنايي بوده است. وزارت راه وشهرسازي مسووليت تامين خدمات زيربنايي واحدهاي پرديس را به صورت مستقيم برعهده گرفته و به همين خاطر تصميم گرفت با تامين مالي سريع، اين خدمات را برقرار كند. ما فكر مي كرديم كه بتوانيم با وزارت نيرو به تفاهم برسيم كه بتوانند برحسب وظيفه ذاتي خودشان، اين كار را انجام دهند اما در اين مقطع وزارت نيرو با كمبود منابع روبه رو شد و اعلام كرد اگر قرار باشد اين وزارتخانه خدمات را تامين كند شايد تا 4 سال آينده هم خدمات زيربنايي به 80 هزار واحد جديد پرديس نرسد. مجبور شديم خودمان وارد بحث شويم. واقعيت اين است كه ما اصلا نمي خواستيم تا اين حد وارد كار اجراي خدمات شويم اما به هرحال نگراني از نداشتن آب و برق و فاضلاب اين واحدها تا سال94 باعث شد به اجبار ورود كنيم.از طرفي هزينه اجاره نشيني پيش خريداران در طول 4 سال قطعا بيشتر از افزايش 3 ميليون توماني قيمت اين واحدها است؛ بنابراين براي مردم هم به صرفه است كه با كمي افزايش قيمت، سريع تر واحدها را تحويل بگيرند و از هزينه هاي سالانه حداقل 10 ميليون توماني اجاره نشيني در تهران خلاص شوند.البته براي پرداخت اين 3 ميليون تومان، حداقل 8 ماه مهلت زماني براي پيش خريداران در نظر گرفته ايم.

واحدها از كي تحويل مي شود؟
از مهرماه تحويل تدريجي واحدها آغاز مي شود و در زون هايي كه براي افتتا ح  تعيين شده، تامين خدمات زيربنايي در اولويت قرار گرفته تا هنگام افتتاح، همه امكانات سكونتي فراهم باشد.