گروه بنگاه ها- روز گذشته بازار آزاد آهن به دلیل رشد اندک نرخ دلار، مجددا نوسان قیمت را تجربه کرد.

بازار غیر رسمی آهن این روزها به علت نوسان دلار در بازار آزاد دچار نوسان قیمت می شود. این درحالی است که این تغییرات هیچ تاثیری در میزان مبادلات ندارد. فعالان بازار معتقدند در حال حاضر افزایش یا کاهش قیمت ها مطرح نیست، بلکه مساله اساسی در این بازار، رکود مبادلات ناشی از عدم تقاضا است که این امر نیز ریشه در نگرانی از کاهش بیشتر قیمت ها دارد.در مبادلات روز دوشنبه 31 تیرماه جاری، کلاف ساده فولاد ملایر کاهش 5 تومانی را در هر کیلو تجربه کرد.میلگرد سایز 10 آریان فولاد نیز افت نرخ 10 تومانی را در هر کیلو شاهد بود.در این روز، به رغم نوسان قیمت مقاطع جهان فولاد غرب، شمش فولاد اصفهان در و میلگرد 8 سیادن ابهر از رشد 30 و 10 تومانی برخوردار بودند.