بی توجهی به اصول صحیح رانندگی، نیمه واژگونی خودروی سواری و مصدومیت سرنشینان آن را در بزرگراه صیاد شیرازی در پی داشت.ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران با اطلاع پیدا کردن از انحراف و برخورد یک دستگاه خودروی سواری با گاردریل، به سرعت زنگ ایستگاه های 75 و نجات 12 مستقر در ایستگاه 71 را ساعت 23:27 شب گذشته به صدا درآورد و آتش نشانان بلافاصله خود را به محل حادثه در جنوب به شمال بزرگراه صیاد شیرازی، نرسیده به خروجی میدان هروی رساندند.

اسماعیل گلچهره رحیمی فرمانده آتش نشانان اعزامی به محل حادثه در این باره گفت: در محل اعلام شده یك دستگاه خودرو سواری از مسیر اصلی منحرف شده و پس از برخورد با گارد ریل فلزی محافظ حاشیه بزرگراه، نیمه واژگون شده و 5 سرنشین آن نیز به شدت مصدوم شده بودند كه چهار نفر آنان توسط شاهدان حادثه از خودرو خارج شده بودند.وی افزود: آتش نشانان ضمن ایمن سازی و قطع برق باطری از نشت بنزین خودروی سواری جلوگیری كردند و با لوازم ویژه نجات قسمت هایی از خودرو را بریده و یکی از سرنشینان مصدوم را به نام مهیا-ی 28 ساله از درون خودرو خارج و برای اعزام به مركز درمانی داخل آمبولانس اورژانس قرار دادند.گفتنی است ؛دیگر سرنشینان مصدوم این حادثه به نام های زهرا- ی، 30 ساله، علیرضا- ص، میثم- ق، مجید- ح، نیز توسط امداد گران اورژانس به مركز درمانی منتقل شدند.همچنین علت این حادثه توسط عوامل راهور اعلام خواهد شد.