مدیر بازاریابی و فروش ایران خودرو گفت: مشتریان از روز شنبه می توانند خودروهای مورد نظر خود را به صورت قطعی خریداری کنند.

عبداله بابایی تاکید کرد: شرکت ایران خودرو برای تثبیت بازار و اطمینان به مردم مبنی بر این که تحریم ها هیچ آسیبی به روند تولید و قیمت نخواهد زد ، شرایطی فراهم کرده است تا مشتریان بتوانند هر محصولی را که می خواهند، به صورت قطعی از طریق سایت ایران خودرو خریداری کنند.وی درباره روش پرداخت هزینه خرید قطعی خودروها گفت: متقاضیان با انتخاب نوع و قیمت خودرو، دغدغه ای از لحاظ نامشخص بودن قیمت خودرو تا زمان تحویل نخواهند داشت.بابایی افزود: خودروها با قیمت مشخص و با قیمت مصوب در سایت فروش گروه صنعتی ایران خودرو عرضه می شود.

بنابراین گزارش معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو پیش از نیز هر گونه اخباری مبنی بر تولید مجدد خودرو پیکان را تکذیب و تاکید کرده است: در حال تولید محصولات جدید با برند ملی در جهت کسب افتخار برای ایران اسلامی هستیم.بابایی تصریح کرده است: انتشار خبر دور جدید تحریم های آمریکا در قالب تحریم صنعت خودرو کشورمان، علاوه بر حدس و گمان، برخی را بر آن داشت تا خودی نشان دهند و در پوشش نظر کارشناسی سخنانی بی پایه را بر زبان آورند که با توجه به رشد صنعت خودرو در کشور، موجب وهن آن است. وی افزود: تولید مجدد خودرو پیکان که از سوی برخی مطرح شده و در رسانه ها انتشار یافته، خلاف واقعیت است که نشان می دهد، گویندگان آن هیچ شناختی از صنعت، به وی ژه صنعت خودرو کشور ندارند.بابایی گفت: این عده چشم بر توسعه این صنعت در کشور بسته اند و با ذهن جامانده در گذشته، به تحلیل مسایل روز می پردازند و متاسفانه حمله به صنعت خودرو را دستمایه کسب شهرت برای خود قرار می دهند. وی افزود: صنعت خودرو کشور، بوی ژه گروه صنعتی ایران خودرو در این سال ها با تولید برندهای ملی جدید اوضاع دیگرگونه ای یافته است که در آن امکان تولید مجدد خودرو پیکان و بازگشت به آن وجود ندارد .

معاون ایران خودرو در ادامه اعلام کرد: گروه صنعتی ایران خودرو با ورود دومین خودرو با برند ملی (رانا) به بازار در سال گذشته و همچنین تولید سومین خودرو با برند ملی(دنا) از سوی این شرکت و برنامه عرضه آن تا اواخر سال جاری ثابت کرده که گام در مسیری بی بازگشت گذاشته است.بابایی گفت: صنعتگران در این حوزه تلاش می کنند محصولات خود را مبتنی بر نیازهای روزآمد شده بازار تولید کنند. وی افزود: تردیدی نیست که محدودیت های اینگونه اگرچه بر سرعت توسعه و رشد تولید تاثیرگذار است و در حکم مانعی در این مسیر تلقی می شود، اما هیچ گاه نتوانسته است این چرخ را از حرکت بازدارد.