خودروی یکی از اعضای خاندان حاکم در قطر به دلیل تخلف در پایتخت انگلیس توقیف شد.پلیس انگلیس خودروی لامبورگینی یکی از فرزندان خاندان حاکم قطر را در منطقه "نایتسبریدگ" که یکی از مناطق مرفه نشین شهر لندن است، توقیف کرد.

قیمت خودروی لامبورگینی آونتادور به 350 هزار پوند معادل حدود 533 هزار دلار می رسد و پلیس آن را به علت پارک بودن در مکان ممنوع توقیف و به پارکینگ منتقل کرد. مالک این خودرو شیخ ناصر آل ثانی 24 ساله است که نتوانست داشتن گواهینامه و بیمه خودرو را به پلیس انگلیس ثابت کند. همچنین این خودرو در قسمت جلو پلاک نداشت و پلیس آن را به پارکینگ منتقل کرد.