ایران جیب - نمایشگاه اتومبیل بوینس آیرس هر ساله در 19 ژوئن برگزار می شود. این نمایشگاه به عنوان یکی از مهمترین رخدادهای خودرویی در سال شناخته می شود و شرکت های متفاوت از طرح های آینده خود رونمایی می کنند.