شرکت کرمان موتور از آغاز فروش 2مرحله ای خودرو jac j5 خبر داد.

بنا بر اعلام کرمان موتور متقاضیان باید برای خرید این خودرو 30 میلیون تومان در زمان ثبت نام و 21 میلیون و 820 هزار تومان به عنوان مرحله دوم و در زمان صدور دعوتنامه پرداخت کنند.گفتنی است متقاضیان با توجه به زمان تحویل خودرو بیان ماه های مرداد، شهریور و مهر ماه می توانند به ترتیب از 1 میلیون و 900 هزار تومان، 2 میلیون و 450 هزار تومان و 3 میلیون تومان تخفیف بهره مند شوند.