خبرگزاری فارس - رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: از امروز معوقه های بازنشستگان تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش 25 درصدی حقوق پرداخت می شود.

علی اکبر خبازها درباره پرداخت معوقات شامل از افزایش 25 درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اظهار داشت: معوقات 4 ماه گذشته بازنشستگان تأمین اجتماعی ناشی از افزایش 25 درصدی حقوق از امروز به حسابشان واریز می شود.

وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی بالغ بر یک میلیون و 700 نفر بازنشسته دارد که حقوق آنها از امروز براساس حروف الفبا همراه با معوقات 4 ماه گذشته ناشی از افزایش حقوق پرداخت می شود.خبازها درباره حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به میزان 700 هزار تومان بیان داشت: افرادی که با 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشست شده اند دریافتی آن ها حداقل 700 هزار تومان می شود.