ایران خودرو - مرحله پنجم شرايط ويژه فروش فوري سوزوکی کیزاشی در خرداد 92 از روز دوشنبه مورخ 27خرداد ماه راس ساعت 13:30 بعدازظهر بر قرار مي باشد .