ساعت 7:00

طبق اولین آمار ارائه شده از سوی مصطفی محمد نجار وزیر کشور حسن روحانی از بین 6 کاندیدای ریاست جمهوری در شمارش اولیه آراء مقام اول را به دست آورد.مصطفی محمد نجار وزیر کشور در ساعت 5:45 صبح روز شنبه اولین نتایج آراء یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.

به گفته وی آراء کاندیداها در شمارش اولیه به این شرح است:

حسن روحانی 401 هزار 949 رای

محمد باقر قالیباف 126 هزار و 896 رای

سعید جلیلی 119 هزار و 294 رای

محسن رضایی میر قائد 109 هزار 89 رای

علی اکبر ولایتی 55 هزار و 990 رای

سید محمد غرضی 13 هزار و 431 رای

به گفته وزیر کشور تا این لحظه 1631 شعبه مورد شمارش قرار گرفته و کل آراء ماخوذه 861 هزار 866 رای که آراء صحیح 866 هزار و 649 رای است.
ساعت 8:00

رییس ستاد انتخابات کشور گفت: آرا شمارش شده از مجموع 4148 شعبه به 2میلیون و 114هزار و 63 رسید.سید صولت مرتضوی رییس ستاد انتخابات کشور با حضور در جمع خبرنگاران جدیدترین نتایج شمارش آرا را به این شرح اعلام کرد:

این آرا از مجموع 4148 شعبه به دست آمده است.

کل آرا ماخوذه 2114063

حسن روحانی 1035805

محمدباقر قالیباف 377733

سعید جلیلی 302748

محسن رضایی 240280

علی اکبر ولایتی 128049

سید محمد غرضی 294488:25

مدیر کل انتخابات وزارت کشور جدیدترین نتایج آرا شمارش شده از مجموع پنج هزار و 876 صندوق را سه میلیون و 24هزار و 434 رای اعلام کرد. حسینعلی نوری مدیر کل انتخابات وزارت کشور جدیدترین نتایج آرا شمارش شده از مجموع 5876 صندوق را به شرح زیر اعلام کرد:

کل آرا ماخوذه 3024434

آرا صحیح 2927547

حسن روحانی 1459998

محمدباقر قالیباف 487549

سعید جلیلی 383820

محسن رضایی 383489

علی اکبر ولایتی 174494

سید محمد غرضی 381979:33

مدیر کل انتخابات وزارت کشور جدیدترین نتایج آرا شمارش شده از مجموع 10هزار و 718 صندوق را پنج میلیون و 378هزار و 714 رای اعلام کرد. حسینعلی نوری مدیر کل انتخابات وزارت کشور جدیدترین نتایج آرا شمارش شده از مجموع 10718 صندوق را به شرح زیر اعلام کرد:

کل آرا ماخوذه: پنج میلیون و 378هزار و 714

آرا صحیح: پنج میلیون و 211هزار و 245

حسن روحانی: دو میلیون و 720هزار و 144

محمدباقر قالیباف: 903هزار و 389

سعید جلیلی: 679هزار و 524

محسن رضایی: 536هزار و 725

علی اکبر ولایتی: 305هزار و 529

سید محمد غرضی: 65هزار و 934

ساعت 10:35

مدیر کل انتخابات وزارت کشور جدیدترین نتایج آرا صحیح شمارش شده را از مجموع 12058 صندوق، شش میلیون و 598هزار و 300 رای اعلام کرد. حسینعلی نوری مدیر کل انتخابات وزارت کشور جدیدترین نتایج آرا شمارش شده را از مجموع 12058 صندوق، به شرح زیر اعلام کرد:

کل آراء ماخوذه: شش میلیون و 598هزار و 300 رای

آرا صحیح: شش میلیون و 387هزار و 317

حسن روحانی: سه میلیون و 219هزار و 322

محمدباقر قالیباف: یک میلیون و 95هزار و 671

سعید جلیلی: 868هزار و 301

محسن رضایی: 708هزار و 941

علی اکبر ولایتی: 412هزار و 941

سید محمد غرضی: 82هزار و 141
ساعت 02: 11

مدیرکل انتخابات وزارت کشور جدیدترین نتایج آرای صحیح شمارش شده را از مجموع ۱۴۶۰۳ صندوق، هشت میلیون و ۳۱۹ هزار و ۷۶۸ رای اعلام کرد. حسینعلی نوری مدیر کل انتخابات وزارت کشور جدیدترین نتایج آرا شمارش شده از مجموع 14603 صندوق را به شرح زیر اعلام کرد:

کل آراء ماخوذه: 8.319.768

آرا صحیح: 8.05.734

حسن روحانی: 4.125.032

محمدباقر قالیباف: 1.341.947

سعید جلیلی: 1.056.327

محسن رضایی: 902.121

علی اکبر ولایتی: 521.097

سید محمد غرضی: 104.214
ساعت 12:10

جدیدترین نتایج شمارش آراء یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام شد. ستاد انتخابات کشور جدیدترین نتایج آرای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری تا ساعت 12:02 دقیقه روز شنبه 25 خرداد ماه 1392 را اعلام کرد.

1 حسن روحانی : 5.003.633 رای

2 محمدباقر قالیباف : 1.582.724 رای

3 محسن رضایی میرقائد : 1.295.597 رای

4 سعید جلیلی : 1.229.151 رای

5 علی اکبر ولایتی : 620.908 رای

6 سیدمحمد غرضی : 124.129 رای

ساعت 12:30

مدیرکل انتخابات وزارت کشور جدیدترین نتایج آرای صحیح شمارش شده را از مجموع 21376 صندوق، 12میلیون و 91هزار و 699 رأی اعلام کرد.

جدیدترین نتایج شمارش آراء یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام شد. ستاد انتخابات کشور جدیدترین نتایج آرای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری تا ساعت 12:30 دقیقه روز شنبه 25 خرداد ماه 1392 را اعلام کرد.

1 حسن روحانی : 6.049.655 رای

2 محمدباقر قالیباف : 1.844.463 رای

3 محسن رضایی میرقائد : 1.518.946 رای

4 سعید جلیلی : 1.400.712 رای

5 علی اکبر ولایتی : 729.044 رای

6 سیدمحمد غرضی : 143.301 رای


جدیدترین نتایج شمارش آراء یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام شد. ستاد انتخابات کشور جدیدترین نتایج آرای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری تا ساعت 14:24 دقیقه روز شنبه 25 خرداد ماه 1392 را اعلام کرد.

ساعت : 14.24

مجموع آرا : 16.716.937

1 حسن روحانی : 8.439.530 رای

2 محمدباقر قالیباف : 2.560.383 رای

3 محسن رضایی میرقائد : 2.101.330 رای

4 سعید جلیلی : 1.890.462 رای

5 علی اکبر ولایتی : 977.765 رای

6 سیدمحمد غرضی : 196.922 رای

مدیر کل انتخابات وزارت کشور دهمین بخش از نتایج شمارش آرای یازدهمین دوره انتخابات را اعلام کرد که طبق آن حسن روحانی همچنان با اختلاف نسبتا قابل توجهی از سایر رقبا در صدر نتایج انتخابات قرار دارد و روحانی 51.07 آرا را کسب کرد.

نتیجه شمارش آرا تا ساعت 16:13 بدین شرح اعلام شد :

مجموع آرا :23.014.873

1 حسن روحانی : 11.754.013 رای

2 محمدباقر قالیباف : 3.494.938 رای

3 محسن رضایی میرقائد : 2.723.202 رای

4 سعید جلیلی : 2.593.169 رای

5 علی اکبر ولایتی : 1.405.543 رای

6 سیدمحمد غرضی : 276.499 رای
ساعت 17:38

جدیدترین نتایج شمارش آراء یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام شد.بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور جدیدترین نتایج اعلام شده تا ساعت 17 و 30 دقیقه روز شنبه 25 خرداد ماه 1392 از مجموع 58 هزار و 764 صندوق اخذ رای نتیجه شمارش آراء در 44 هزار و 745 شعبه به شرح زیر است:

کل آرا : 27 میلیون و 594 هزار و 719رای

کل آرای صحیح: 26 میلیون و 682 هزار و 84 رای که به ترتیب به نامزدهای زیر تعلق دارد

1 حسن روحانی: 14 میلیون و 20 هزار و 139رای

2 محمدباقر قالیباف: چهار میلیون و 369 هزار و 985 رای

3 سعید جلیلی: سه میلیون و 163هزار و 211 رای

4 محسن رضایی: سه میلیون و 129هزار و 444 رای

5 علی اکبر ولایتی: یک میلیون و 373 هزار و 200رای

6 سیدمحمد غرضی: 326هزار و 105 رای

ساعت 19:00

جدیدترین نتایج آراء شمارش شده تا ساعت 19 از مجموع 52424 شعبه به شرح زیر است:

کل آراء ماخوذه: 32 میلیون 189 هزار و 621 رای

آراء صحیح: 31 میلیون 106 هزار و 865 رای

حسن روحانی: 16 میلیون 413 هزار و 281 رای

محمدباقر قالیباف: 5 میلیون و 73 هزار و 652 رای

سعید جلیلی: 3 میلیون 665 هزار و 234 رای

محسن رضایی: 3 میلیون 593 هزار و 507 رای

علی اکبر ولایتی: 1 میلیون و 969 هزار و 351 رای

سید محمد غرضی: 391 هزار و 840 رای