یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی خرداد ماه روز دوشنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز و روز سه شنبه قابل برداشت است.

یارانه نقدی مرحله بیست و هشتم (خرداد ماه جاری) دوشنبه به حساب سرپرست خانوار واریز و این مبلغ سه شنبه (۲۱ خرداد) قابل برداشت خواهد بود.مبلغ یارانه به ازای هر ایرانی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و طبق روال سابق پرداخت خواهد شد.