ایران جیب : رعایت نکردن اصول صحیح رانندگی، برخورد شدید دو دستگاه خودروی سواری را در خیابان آزادی به همراه داشت.

رخداد این حادثه ساعت 00:27 به سامانه 125 اطلاع داده شد و ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران، بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 52 را به محل حادثه در خیابان آزادی اعزام کرد.علیرضا دانشمند فرمانده تیم اعزامی به محل حادثه در این باره اظهار داشت: برخورد شدید دو دستگاه خودروی سواری با یکدیگر تخریب گاردریل های کنار خیابا ن آزادی و خسارت شدید مالی را به همراه داشت.وی افزود: در این حادثه آتش نشانان با رسیدن به محل، برق هر دو خودرو سواری را قطع و از نشت بنزین آنها جلوگیری کردند و با کشیدن نوار احتیاط محل حادثه را ایمن سازی و با تحویل محل به عوامل راهنمایی و رانندگی به عملیات خود پایان دادند.خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیبی وارد نشد.