مشاهدات حاکی از آن است که قیمت مرغ در هفته های اخیر نوسان چندانی نسبت به هفته های گذشته نداشته و در حال حاضر کمبودی در ...

ادامه خبر