معاون وزیر صمت با بیان اینکه شرکت های مانند سامسونگ خوشان ارتباط با ایران را قطع کرده اند گفت:استفاده از نام تلفن همراه نوکیا ...

ادامه خبر