سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها گفت: افرادی که وام اربعین دریافت کرده بودند...

ادامه خبر