رییس کمیته فقهی سازمان بورس گفت: در حال حاضر 27 ناظر شرعی در 27 بانک حضور دارند که موجب شدند بانکداری اسلامی توسعه پیدا ...

ادامه خبر