گروه خودرو- این روزها خودروسازان ترفندهای مختلفی را به کار می گیرند تا هزینه های تولید را کاهش دهند، ترفندهایی که معمولا به زیان مشتری ها تمام می شود. گویا به تازگی خودروهای صفر با باک هایی که تقریبا خالی از بنزین هستند تحویل مشتری ها داده می شوند.

این را گروهی از مشتریان یکی از دو خودروساز بزرگ کشور که به تازگی با این پدیده مواجه شده اند به دفتر ما اطلاع داده اند.اما اگر به چند سال قبل باز گردیم متوجه می شویم که پیش از این باک های بنزین خودروها لبالب از بنزین بوده تا آنجا که برخی کارشناسان به دلیل خطر اشتعال زا بودن باک های پر از بنزین، به خودروسازان هشدار داده بودند. بعد از این ماجرا بود که حجم بنزین خودروهای صفر کمی کاهش یافت و این کاهش به تدریج به نصف رسید. اما بعد از آغاز سهمیه بندی بنزین خودروسازها یک کارت سوخت موقت ۱۰۰ لیتری را به همراه خودروی صفر تحویل مشتری می دادند که آن نیز به مرور به خاطره ها پیوست. و حالا به دوره ای رسیده ایم که به نظر می رسد خودروسازان با قطره چکان به باک خودروهای صفر بنزین می ریزند، یعنی دقیقا به میزانی که خودرو بتواند از کارخانه تا محل نمایندگی را طی کند و بعد از آن هیچ. حال در کنار ده ها مساله دیگر که این روزها مشتریان خودرو با آن درگير هستند از قیمت گرفته تا کیفیت خودرو، بنزین اولیه خودرو هم تبدیل به یک نگرانی جدید شده است.

هیچ بعید نیست که تا مدتی دیگر از مشتریان خودروهای صفر خواسته شود تا برای تحویل خودروی صفر خود یک چهارلیتری بنزین به همراه داشته باشند تا در مسیر دچار مشکل نشوند! اما تمام این واقعیت ها در حالی است که مدیر فروش و بازاریابی بزرگ ترین خودروساز کشور که مشتریانش از این کمبود گلایه داشتند از چنین اتفاقی ابراز بی اطلاعی می کند و حتی عقیده دارد که هیچ تغییری در حجم بنزین خودروهای صفر ایجاد نشده است.