محسن هاشمی که در انتخابات شورای شهر توسط فرمانداری رد صلاحیت شده بود، توسط هیأت نظارت بر انتخابات هم رد صلاحیت شد.

محسن هاشمی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی فارس با بیان اینکه توسط هیئت نظارت بر انتخابات هم رد صلاحیت شدم، گفت: هنوز نامه رد صلاحیتم را دریافت نکرده ام.

وی ادامه داد: ولی به نظر می رسد که توسط هیئت نظارت بر انتخابات هم رد صلاحیت شده ام.