انتشار تکان*دهنده*ترین تصویر سال
دیروز رسانه*های خبری تصویری غم*انگیز از کودکان سیل*زده پاکستانی منتشر کردند که عنوان تکان دهنده*ترين تصویر سال را به خود اختصاص داد*.
*اين تصویر به خوبی نشان مي*دهد که فاجعه سیل در پاکستان چه مصیبت*هایی را برای مردم *اين کشور به ویژه کودکان در پی داشته است*. در تصویر، انواع مگس*ها به کودکان سیل*زده و بی*پناه پاکستانی حمله ور شده*اند*. سازمان*های امداد جهانی اعلام کرده*اند: مردم سیل زده پاکستان به ویژه زنان و کودکان در معرض گرسنگی و انواع بیماری قرار دارند.</B>

منبع : دنیای اقتصاد