معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: وام مسکن روستایی به 350 میلیون تومان با سود 5 درصدی افزایش یافته و وام ...

ادامه خبر