باد و توفان شدید دیروز موجب سقوط دکل 75 متری از فراز یک برج مسکونی در شهرک «کوزو» شهر جدید پرند شد.

دکل 75 متری از فراز یک برج مسکونی در شهرک «کوزو» شهر جدید پرند سقوط کرد . در این حادثه دکل 75 متری یک شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنت که بر طبقه فوقانی یک ساختمان مسکونی 15 طبقه در شهر جدید پرند نصب شده بود، به زمین سقوط کرد و بر اثر اصابت قسمتی از دکل با سیم های برق، انفجار مهیبی در منطقه رخ داد .به دنبال سقوط این دکل75 متری، تیم آتش نشانی شهر جدید پرند در محل وقوع حادثه حضور یافتند و قسمتی از دکل را که یک سر آن بر بالکن طبقه چهارم یکی از واحدهای مسکونی افتاده بود و سر دیگر آن بر زمین قرار داشت را جابجا و مهار کردند اما بدون آن که دکل را به پایین منتقل کنند، منطقه را ترک کردند. سقوط دکل 75 متری در شهر جدید پرند خوشبختانه خسارت جانی نداشت . سقوط دکل 75 متری در شهر جدید پرند، علاوه بر ترس و وحشت ساکنان و قطعی چند ساعته برق، به برخی واحدهای مسکونی برج خساراتی وارد کرد . به گفته یکی از مدیران ساختمان، این دکل 75 متری به صورت غیرقانونی و بدون مجوز بر طبقه فوقانی این ساختمان در شهر جدید پرند نصب شده بود .