رئيس اتحاديه مشاوران املاک کشوري گفت: منطقه يک تهران بيشترين قيمت ها و منطقه ۱۵ کمترين رشد قيمت مسکن را از اول امسال داشته اند.

رئيس اتحاديه مشاوران املاک ، با بيان اينکه منطقه يک تهران بيشترين رشد قيمتي در بخش مسکن داشته است، گفت: منطقه ۱۵ تهران کمترين و منطقه ۲۲ رشد متوسط رو به بالايي از نظر قيمتي داشته است.وي ادامه داد: ايجاد درياچه در منطقه ۲۲، رونق خريد و فروش مسکن را در اين منطقه ايجاد کرده است.رئيس اتحاديه مشاوران املاک کشوري، در ادامه تصريح کرد: قيمت ها در منطقه ۲۲ از حد معمول تجاوز کرده و از شاخص تورم گذشته است.

خسروي با اشاره به اينکه قيمت هاي مسکن در منطقه يک تهران بسيار تاثربرانگيز است، افزود: خريد و فروش مسکن در اين منطقه به صورت اقساطي انجام مي شود که همين امر موجب افزايش قيمت ها در منطقه يک شده است.وي در ادامه يادآور شد: خريد و فروش به صورت توافقي و اقساطي مسکن در منطقه يک، ملاک قيمتي براي ما محسوب نمي شود.خسروي با اشاره به اينکه بافت فرسوده در منطقه ۱۵ بسيار فعاليت خوبي داشته است، افزود: نوسازي بافت هاي فرسوده در اين منطقه موجب کاهش رشد قيمتي در منطقه ۱۵ شده است.رئيس اتحاديه مشاوران املاک کشوري، در ادامه خاطرنشان کرد: کاهش قيمتي در چند ماه آينده داريم و ۲۰ درصد رشد قيمتي کاذب در حال حاضر وجود دارد.