سخنگوی اجرای قانون چک، محدودیت های چک برگشتی در قانون جدید را اعلام کرد و گفت: محرومیت ها شامل عدم افتتاح حساب بانکی جدید ...

ادامه خبر