بررسی آمارها نشان می دهد، تا روز جمعه 26 شهریور ماه حدود 53 میلیون دوز واکسن از گمرک ترخیص شده است.

ادامه خبر