وارث شرکت سامسونگ الکترونیک به اتهام پرداخت رشوه به دو سال و شش ماه حبس محکوم شد.

ادامه خبر