حتی اگر خودرو شما الکتریکی نباشد و دغدغه تمام شدن شارژ هم نداشته باشید این که خودرو شما تا چه مسافتی بنزین دارد کمک خوبی است. آپشن های امروزی که فقط در خودروهای تجملی و لوکس نصب می شوند به تدریج به...