مسدود کردن جی میل و گوگل به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بوده است. در آخرین ساعات کاری روز یکشنبه خبری به نقل از دبیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه منتشر شد که حکایت از فیلتر شدن سرویس...