مار بزرگ پیتون با طول ۷ مترو ۷۰ سانتی متر نامش در کتاب گینس ثبت شد.این مار که مدوزا نام دارد در یک انبار خالی از سکنه زندگی می کند.وزن این مار هم حدود 160 کیلوگرم است.World’s Longest Snake
...